0003-M16 Forsøgslandbrug Kangerluk

0003-M16 (da)

static-map
Henter kort...
static-map
 • Lokation - by/bygd

  Nunaannaq (Det aabne land)

 • Formål

  Dyrehold og jordbrug

 • Anvendelse specifik

  Landbrug

 • Anvendelse

  Områdets anvendelse fastlægges til landbrug, med mulighed for at dyrke grøntsager og afgrøder. Det er i begrænset omfang tilladt at opføre bebyggelse der relaterer sig til landbrugserhvervet, som eksempelvis drivhuse, maskinbygninger og lignende.

 • Eksisterende forhold

  Området henligger i naturtilstand

 • Bebyggelse

  Hytter må opføres i maksimum 2 etager, svarende til en etage med udnyttet tagetage, og må ikke gives en større højde end 7,5 meter til kip. Hytter skal placeres i en afstand af mindst 60 meter fra områdets erhvervsmæssige bebyggelse. Hytter skal placeres med en indbyrdes afstand på minimum 60 meter

 • Restrummelighed

  Området har et samlet areal på ca. 15 ha Nødvendig landbrugsbebyggelse kan opføres.

 • Trafikbetjening og forsyning

  Der kan anlægges anløbsbroer, veje, kørespor eller stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse i disse områder. Der kan etableres tekniske forsyningsanlæg, herunder anlæg til el, vand, tele og kloakering til de enkelte områders lokale forsyning. Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut.

 • Fredede og bevaringsværdige træk

  Ingen særlige bestemmelser

 • Klausulerede zoner

  Ingen særlige bestemmelser

 • Særlige bestemmelser

  Ingen særlige bestemmelser