Høring - Kommuneplantillæg

Forslag til kommuneplantillæg 1000-C12-1, ”Sammiarneq”, Aasiaat

Aasiaat oplever en stigende interesse fra besøgende, og der er derfor behov for at styrke byens kapacitet til overnattende og spisende gæster samt byens konferencefaciliteter.

Udvalg for INUA besluttede d. 10. juni 2021 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 1000-C12-1 ”Sammiarneq” i offentlig høring.

Kommuneplantillæggets formål

Kommuneplanstillæggets har til formål, at udvide delområdets anvendelse for at muliggøre en udvidelse af Sømandshjemmets bygninger samt udendørs ophold med frirum til etablering af rekreative formål. Dette forudsætter en mindre udvidelse af arealet i delområde C12 og en tilsvarende reduktion af tilstødende delområde B01.

For at realisere ambitionerne for området er det nødvendigt at ændre vejforløbet. Kommuneplantillægget giver derfor endvidere tilladelse til etablering af et nyt vejforløb i området. Udgifter forbundet med byggemodning er præciseret i en særlig betalingsvedtægt.

Forslag til Kommuneplantillæg 1000-C12-1 er fremlagt i offentlig høring i perioden: 18.06.2021 til og med 13.08.2021.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan afgive dit høringssvar til kommunen pr. mail til plan@qeqertalik.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 13.08.2021.